Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

April 21 2011

fjubzdziu
4713 2bfa
Reposted fromretaliate retaliate viacefuj cefuj
fjubzdziu
9952 f67b

April 14 2011

fjubzdziu
Puszczała się dziewczyna, puszczała z miłości,
Puszczała dla pieniędzy, puszczała z litości,
Aż taką masę razy upadła moralnie,
Ze całkiem się skurwiła – i wpadła fatalnie,
Albowiem w ciążę zaszła od jednego z gości:
Tak powstał SKURWYSYNDYK MASY UPADŁOŚCI.
— Julian Tuwim
Reposted bydamantris damantris
fjubzdziu
6360 98e2 500
fjubzdziu
6305 7c3a
Reposted bychowder chowder

April 13 2011

fjubzdziu

wciąż czuję na sobie zapach jego ubrań. zapachu niezmywalnego jak tatuaż

fjubzdziu
it's too late, to die young...
— gdzieś kiedyś wyszperane
fjubzdziu
Reposted fromnameherhope nameherhope viapunkahontaz punkahontaz
fjubzdziu
1 Gdybym mówił językami ludzi i aniołów,
a miłości bym nie miał,
stałbym się jak miedź brzęcząca
albo cymbał brzmiący.
2 Gdybym też miał dar prorokowania
i znał wszystkie tajemnice,
i posiadał wszelką wiedzę,
i wszelką [możliwą] wiarę, tak iżbym góry przenosił,
a miłości bym nie miał,
byłbym niczym.
3 I gdybym rozdał na jałmużnę całą majętność moją,
a ciało wystawił na spalenie,
lecz miłości bym nie miał,
nic bym nie zyskał.
4 Miłość cierpliwa jest,
łaskawa jest.
Miłość nie zazdrości,
nie szuka poklasku,
nie unosi się pychą;
5 nie dopuszcza się bezwstydu,
nie szuka swego,
nie unosi się gniewem,
nie pamięta złego;
6 nie cieszy się z niesprawiedliwości,
lecz współweseli się z prawdą.
7 Wszystko znosi,
wszystkiemu wierzy,
we wszystkim pokłada nadzieję,
wszystko przetrzyma.
8 Miłość nigdy nie ustaje (...)
— list do koryntian/ hymn o miłości
Reposted bynobodyc nobodyc
fjubzdziu
Po dwudziestu latach dochodzę do wniosku, że mężczyźni nie lubią kobiet, które wyzywają ich na pojedynek w piciu, przepijają ich, a zwycięstwo kwitują słowami: "możesz mi possać, skurwysynu".

Ich strata.
Reposted frommirzka mirzka viapunkahontaz punkahontaz
fjubzdziu
Wódka ma smakować ? Od kiedy ? Ona ma sponiewierać... To nie jest obiad...
— Torwald, joemonster.org
Reposted fromAbek Abek viapunkahontaz punkahontaz
fjubzdziu
Samotność jest wtedy, kiedy każdy pociąg jest dobry, a wszędzie gdzie nie pojedziesz, czeka cię to samo
— pitbull
fjubzdziu
Samotność jest wtedy, kiedy każdy pociąg jest dobry, a wszędzie gdzie nie pojedziesz, czeka cię to samo
— pitbull
fjubzdziu
0062 8e77

April 12 2011

fjubzdziu
Y E S
T O D A Y
I   A M
A
                                B I T C H
fjubzdziu
0271 ed2b 500
Reposted bymika-elchodzacyparadoks
fjubzdziu
0222 e607
fjubzdziu
0237 5ae5
Reposted bytobse tobse
fjubzdziu
0267 cad4 500
Reposted byWakaii Wakaii

April 11 2011

fjubzdziu
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl